Wisp.HR

Wisp.HR

Montaža antena Pacific Wireless

 

Na sljedećim slikama je prikazana pravilna montaža Pacific Wireless usmjerenih antena tzv. grid ili parabole. Na sličan način se montiraju i Hyperlink antene.
Originalni dokument se također dobiva kod kupovine ili se može skinuti u pdf obliku sa proizvođačkih stranica.
VAŽNA NAPOMENA : Mi prikazujemo samo način montaže za vertikalnu polarizaciju , koja se koristi na našim pristupnim točkama.

VAŽNE NAPOMENE :

-N konektor kad se spoji na pigtail MORA se dobro izolirati od prodora vlage , nama se najbolji način pokazao premaz sa transparentnim silikonskim kitom. Sa priloženim "duck tape" se nakon određenog vremena pojavili problemi - čak i zadržava vodu , umjesto da ju ne propušta.
Kod ulaska vlage u konektor veza vam neće raditi !
-Pmant su kombinirane antene npr 19 dbi antena može biti i 15 dbi , razlika je u tome koliko je dipol izvučen van mrežice , sa strane limenog nosača su oznake sa vrijednostima 15 i 19.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com